Удостоверения"НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД е вписана в централния професионален регистър към камарата на строителите в България.

 
 
 
Удостоверение № І-015627 ПЪРВА ГРУПА за строежи от първа до пета категория.
 
Удостоверение № І-010939  I група- чл.137, ал.1,т.1, буква М;,т.4, буква Е и т.5, буква Е
 
Удостоверение № ІІ-004451 ВТОРА ГРУПА за строежи от първа до четвърта категория.
 
Удостоверение № III-005165 ТРЕТА ГРУПА за строежи от втора и трета категория.
 
Удостоверение № IV - 007631
ЧЕТВЪРТА ГРУПА за строежи от първа до четвърта категория.
 
 
Сертификат ISO 9001:2008
 

Сертификат ISO 14001:2004
 
Сертификат OHSAS 18001:2007