Контакти


Адрес:
гр. София, бул."Черни връх" 155
Тел.: 02/8689395
Мобилен: +359888143313гр. Петрич, ул."Места" №22
Тел.: 0745 / 6 000 5
Факс: 0745 / 6 000 6
Email: office@nikmar.bg