Дейности


Строителна фирма "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД извършва следните дейности:
 • - Инженеринг (проектиране и строителство)
 • - Изготвяне на оферти и идейни проекти.
 • - Организация и цялостно изпълнение на строителния проект с екип от висококвалифицирани строителни инженери, при спазване на всички технологични изисквания за качествен продукт и използване на собствена механизация.
 • - Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки и строителен график, гарантиращ интересите на възложителя и сроковете за изпълнение.
 • - Прилагане на високи професионални стандарти при осигуряване качеството на продукта, безопасността на обекта и опазването на околната среда.
 • - Организиране и извършване на комплексни строително ремонтни и довършителни работи.
 • - Изпълняване на външно и вътрешно саниране на сгради.
 • - Полагане на всички видове облицовки и настилки.
 • - Монтаж на пълно оборудване на бани и санитарни помещения.
 • - Изпълнение на Ел. И ВиК системи.
 • - Ремонт на покриви,хидро и топлоизолации.
 • - Изграждане и оборудване на спортни площадки и съоръжения.
 • - Безплатен оглед и консултантска помощ.