Изпълнени обекти

Специализирани сме в изграждането на различни по предназначение и функционалност сгради и съоръжения, както и прилежащата им инфраструктура. Дейността на ЕИС обхваща различни сфери на строителството. Фирмата разполага с всички сертификати и разрешителни за строеж, издавани от Камарата на българските строители.

Поддържаме висок стандарт и спазваме изискванията за модерно строителство.

Използваме най-съвременни технологии при изпълнението на възложените ни проекти. Доверяваме се на специалистите си при използването на нови, иновативни материали. Подхождаме с внимание към детайла и спазваме всички изискавания за надеждност, устойчивост и функционалност на сградата, без да щадим средства, материали и усилия.

Нашите проекти са свързани със строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитаця на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи. Продажба на строителни материали.

Изпълнени обекти през 2011 г.

 • Частна жилищна сграда – гр. Петрич, ул. ‘Княз Борис 1’ No 40
 • Частна жилищна сграда – гр. Петрич, ул. ‘Атанас Лютвиев’ No 4
 • Частна жилищна сграда – гр. Петрич, ул. ‘Александър Стамболийски’ No 63
 • Еднофамилна жилищна сграда в гр. Петрич
 • Училище Никола Вапцаров гр. Петрич
 • Кафе-Клуб Авалон, гр. Петрич
 • Нощен Клуб Авалон, гр. Петрич
 • Магазин на Никмар в гр. София бул. Васил Левски
 • Магазин на Никмар в гр. София бул. Дондуков
 • Шоурум и магазин на Никмар в Благоевград
 • Шоурум и магазин на Никмар в Бургас
 • Търговска сграда на „NIKMAR” – Сандански Главен път Е79
 • Търговско – административна и обществена сграда на „NIKMAR“ – София, бул. „Черни Връх“

Изпълнени обекти през 2012 г.

 • Изграждане на пристройка на 2 етажа към съществуваща детска градина-с.Кавракирово,общ. Петрич.
 • Изграждане на еднофамилна жилищна сграда-с.Марикостиново, общ.Петрич.
 • Ладшафно устройство и озеленяване на обществен парк „Гейзер”-гр.Сапарева баня.
 • Ремонт на покривна хидроизолация на учебен корпус и физкултурен салон на 82 ОУ, район „Младост”-гр.София.
 • Ремонтно –възстановителни и укрепителни дейности на ЦДГ №64, ОДЗ №17, ОДЗ №75, 10 СОУ, 125 СОУ –район „Младост”,гр.София.
 • Прочистване и извозване на строителни и битови отпадъци от терен, находящ се в район „Възраждане”-гр.София.
 • Ремонтни дейности в сградата на Столична община, ул.”Московска” 33, район „Оборище”-гр.София.
 • Саниране на ОДЗ „Елица”-с.Панчарево.
 • Ремонт и рехабилитация на канализация и канализационни отклонения – с.Генерал Тодоров, общ. Петрич.
 • Училище за безопасност на движението и парк за трафик обучение-гр.Петрич.

Изпълнени обекти през 2013 г.

 • „Дейности по подготовка на строителна площадка и СМР за изграждане на център за настаняване от семеен тип в с.Първомай общ.Петрич”
 • Изграждане на пункт за изкупуване на плодове и зеленчуци – с.Беласица, общ.Петрич.
 • Реновиране на културно-историческа атракция „Самуилова крепост”-общ.Петрич.
 • Реконструкция,модернизация и саниране на ОДЗ №3”Слънце” (гр.Петрич),ЦДГ ”Звънче” (гр.Петрич), ОДЗ №2”Здравец” (гр.Петрич), ОДЗ „Синчец” (с.Първомай, общ.Петрич).

Изпълнени обекти през 2014 г.

 • Енергоефективни мерки и съпътстващи дейности в Административната сграда на район „ Красно село”, находяща се в УПИ VII – за административен комплекс, квартал 11, местност „Славия” по план на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Красно село
 • Новоизградено заведение , находящо се в Комплекс “Red Apple”, гр. София, кв. „Южен парк”
 • Строително монтажни работи на обект „Автосервиз, автомивка, офиси, пункт за смяна на гуми, гараж, кафе и др.” С местонахождение УПИ 235001 местмост Кумли, намираща се в района на гр.Петрич
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи и Инженеринг на обект: „Офиси в Бизнес център Стефан Караджа гр.София”
 • Предприятие за преработка на зеленчуци с пречиствателна инсталация за промишлени и битови фекални отпадни води и фотоволтаична инсталация за производство на електоенергия за нуждите на предприятието, Об Радомир
 • „Строителни и монтажни дейности по проект „Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич”
 • Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: – Хотел „Белчи Гардън” к.к. Белчин бани – Разширение на ресторант.
 • Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Жилищна сграда и общежитие с магазини и подземен гараж УПИ VI -2795,1338р3298, УПИ II – 2795,2662,1337,1338-гр.София, р-н Студенски
 • Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „ Жилищни сгради в УПИ 1242, кв.59, местност „Кръстова вада”, гр.София.

Изпълнени обекти през 2015 г.

 • Строителни и монтажни дейности по проект „Възстановяване и благоустрояване на улици и междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич“
 • Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ – Самоков
 • Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по „Система за информация на пътниците в реално време” и „Център за управление на МГОТ” в рамките на проект “Интегриран градски транспорт на Варна“
 • Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по „Предимство на превозните средства на МГОТ на кръстовища”, в рамките на проект “Интегриран градски транспорт на Варна“
 • Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на „Автоматизирана билетна система” в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна”
 • Изграждане на закрит плувен басейн към ОДЗ „Радост – гр. Симитли
 • Изграждане на ПСОВ в с. Габрене и с. Михнево, община Петрич
 • Изграждане на общинска спортна зала в гр. Петрич, общ. Петрич

Изпълнени обекти през 2016 г.

 • Текущ ремонт на офиси в административната сграда на Централно управление на Държавен Фонд „Земеделие“, гр.София, бул. „Цар Борис III“ №136“
 • Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи- 2 яслени и 8 градински, находящо се в м.”Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов19а), УПИ II – ОДЗ, ж.к. “Младост-4”, Район Младост
 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по НПЕЕМЖС – Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в Община Русе, гр. Мартен, ул.
 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Бургас по Обособена позиция № 17 ж.к. „Меден рудник“ бл. 27“
 • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС на територията на гр.Гоце Делчев по Обособена позиция №7 -гр. Гоце Делчев, ж.к. ЮГ бл. 8 вх. А, Б, бл. 9
 • Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ -Гулянци
 • Реставрационни работи и строително – монтажни работи за обект: Църквата „Св. Рождество Богородично“, с. Миланово, община Своге
 • Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Перник „Многофамилна жилищна сграда – бл. 20
 • Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради: Многофамилна жилищна сграда блок №3, с Възложител Община Кюстендил.
 • Строително-монтажни работи по изграждане на подпорна стена на участък от път BLG 2254, III- 198 Гоце Делчев- Катунци- с.Пирин, Община Сандански
 • Изграждане на Модулна газстанция с навес и обслужваща сграда, с. Кралев дол, община Перник и преместване на газстанцията от с. Драгичево, община Перник.
 • Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци с. Долна Диканя, Общ. Перник
 • Изграждане на Предприятие за дълбочинна преработка на царевица, с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски, област Пловдив.
 • Изграждане на ограда-подпорна стена на УПИ VI- 241 , кв.1, местност „Ботевградско шосе”- Враждебна- Стопански двор , р-н Кремиковци, гр.София;
 • Изграждане на жилищна сграда в УПИ III 28, кв. 18 Б, местост „Сухата река- запад”, район Подуяне, гр.София