Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Никмар Кънстръкшън“ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0345-C01 от 01.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет […]

Read More →